Zašto je neko tužan, a neko srećan? Zašto je neko veseo i bogat, a neko jadan i siromašan? Zašto je neko plašljiv i ispunjen zebnjom, a neko pun vere i samopouzdanja? Zašto neko ima lep, raskošan dom, a neko živi na pragu gladi u bednom predgrađu? Zašto neko postiže uspehe, a neko neprestano nailazi na neuspehe? Zašto je neko odličan i omiljen govornik, a neko sasvim osrednje prolazi kod Ijudi kojima se obraća? Zašto neko važi za genijalnog u poslu kojim se bavi, a neko, uprkos nadljudskim naporima, ne postiže nikakve rezultate? Zašto nekome pođe za rukom da se izleči od takozvane neizlečive bolesti, a nekome ne? Zašto tolike dobre i pobožne Ijude razdiru strašne telesne i duševne patnje? Zašto toliki nemoralni Ijudi koji se odriču Boga uspevaju u svojim namerama i uživaju u savršenom zdravlju? Nalaze li se odgovori na ova pitanja negde duboko u svesti i podsvesti svakoga od nas? Sigurno.

Čudotvorna sila podsvesti u stanju je da dovede do izlečenja i povrati životnu snagu.

Zakon života jeste zakon verovanja, a verovanje se najkraće može opisati kao misao nikla u Ijudskom umu. Od načina na koji čovek misli, oseća i veruje zavisi stanje njegovog duha, tela i prilike u kojima živi. Ako razumete razloge zbog kojih radite to što radite, to će vam pomoći da razvijete podsvesne temelje kvalitetnog življenja.

Beskrajno bogatstvo nalazi se nadohvat svakog čoveka spremnog da otvori svoj duh i zahvati iz ogromne riznice podsvesti. Budite svesni činjenice da se upravo u vama nalazi zlatni rudnik koji sadrži sve što vam je potrebno za život u sreći, veselju i izobilju. Naučite li kako da prepoznate i oslobodite skrivenu moć sopstvene podsvesti, u svoj ćete život uneti snagu, bogatstvo, zdravlje, sreću i zadovoljstvo.

Ono što je dobra vest, to je da tu moć nema potrebe da stičete, ona je već u vašem posedu. Treba samo ovladati načinom njene upotrebe, shvatiti je i pravilno upotrebiti u svim odeljcima života.

ŠTA JE SVEST A ŠTA PODSVEST?

Sva iskustva, događaji i osobine jesu reakcije podsvesti na čovekove misli. Imajte na umu činjenicu da rezultat nije delo onoga u šta se veruje već samog verovanja. Svako od nas poseduje samo jedan um, koji međutim, ima dva različita svojstva. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obeležjima. Dve funkcije Ijudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, “svest” i “podsvest”.

U cilju boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma, zamislite da um predstavlja vrt. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto (misli) sadi. Ono što ste zasejali u podsvesti, požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljašnjim svetom. Krajnje je vreme da počnete da sejete misli mira, sreće, dobrote i napretka. Razmišljajte mirno, usredsredite se na istinske vrednosti i usvojite ih kao deo svesti. Sadite li bez prestanka čudesne semenke (misli) u baštu svog uma, dočekaćete najbogatiju od svih žetvi. Podsvest se može uporediti sa tlom na kome rastu sve vrste biljaka, kako dobre tako i loše. Neko žanje plodove, a neko korov. Svaka misao je, dakle, uzrok, a sve ostalo je samo posledica. Upravo zbog toga je nužno da povedete računa o svojim mislima i postarate se da izazivaju samo poželjne posledice.

Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omogućiće vam da preobrazite svoj život. Da bi se promenile posledice, treba promeniti uzroke. Većina se upinje da izmeni posledice, baveći se isključivo njima. Samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu, zabunu, nemaštinu, ograničenost bilo koje vrste. Uzrok je, kao što je već rečeno, način na koji koristite sopstveni svet, odnosno, način na koji razmišljate i stvarate mentalne slike.

KLJUČNE RAZLIKE SVESTI I PODSVESTI I NAČIN DELOVANJA

Sledeći primer će vam pomoći da uočite glavne razlike. Svest ima ulogu kapetana koji se nalazi na komandnom mostu broda. On upravlja brodom i izdaje zapovesti Ijudima u mašinskom odeljenju koji, sa svoje strane, nadziru kotlove, instrumente i ostalu opremu. Ljudi u mašinskom odjeljenju ne znaju kuda brod plovi, jednostavno, izvršavaju dobijena naređenja. Ukoliko čovek na komandnom mostu pogrešno protumači podatke na kompasu, sekstantu ili geografskoj karti te izda pogrešnu zapovest, mašinci će slepo krenuti ka hridima. Dakle, oni mu se povinuju jer im je nadređen. Zapovesti se izvršavaju bez pogovora, članovi posade ne diskutuju s kapetanom o ispravnosti naređenja. Kapetan je gospodar broda i njegova reč je zakon. Slično tome, vaša svest je kapetan i gospodar vašeg sopstvenog broda oličenog u vašem telu, sredini kojoj se krećete i poslovima kojima se bavite. Podsvest dobija naređenja koja joj izdajete na osnovu onoga u šta vaša svest veruje i prihvata kao istinito. 

Svest je dakle deo uma koji razmišlja, njoj pripada aktivnost opredeljivanja, vršenja izbora. Na primer, birate knjige koje ćete čitati, mesto u kome ćete stanovati, osobu sa kojom ćete živeti. Dakle, svest donosi odluke. Svesni um predstavlja samo 5% našeg sveukupnog uma.  Da bi ste napravili neku pozitivnu promenu, potrebno je da budete svesni potrebe za promenom, motivisani da se promenite i da verujete u ostvarivost svog cilja.

S druge strane, vaše srce radi automatski, bez uplitanja svesti, što isto važi i za proces varenja, krvotoka ili disanja. Navedeni procesi su nezavisni od svesti. Kao što je rečeno, podsvest usvaja sve ono što joj se nameće, odnosno ono u šta svest veruje. Podsvest ne razmišlja, ne dovodi u sumnju niti se upušta u rasprave. Vrlo je slična zemlji koja prihvata svako seme, bilo ono dobro ili loše. Samo su misli delatne i, u skladu sa iznetim primerom mogu se poistovetiti sa semenom. Negativne, razorne misli imaju isti učinak i u podsvesti i, nakon nekog vremena, uvek se pojavljuju kao odgovarajući doživljaj.

Imajte na umu da se podsvest ne bavi razmišljanjem o tome jesu li vaše misli dobre ili loše, istinite ili lažne već isključivo reaguje prema prirodi nametnutih joj misli. Ukoliko, na primer neku činjenicu svesno prihvatite kao istinitu iako je lažna, vaša će je podsvest prihvatiti kao istinitu i potruditi se da ostvari njoj odgovarajući rezultat.

Podsvesni um skladišti našu dugoročnu memoriju, što predstavlja oko 95% naše ukupne memorije. Sposoban je da obavlja više zadataka i radnji u isto vreme, ne procenjuje, ne kritikuje, ne analizira niti odbacuje. Podsvest je lišena svake emocije i svesnosti. Ne poseduje apsolutno nikakav smisao za humor i sve shvata bukvalno. Ona je takođe naivna i nevina i nalazi se na mentalnom nivou četvorogodišnjeg deteta. Želi da nam pomogne na najbolji mogući način, ali to nekada ne bude adekvatno, imajući u vidu iskustvo i znanje deteta tog uzrasta.

Svakodnevno radimo nebrojeno mnogo toga nesvesno, a da to uopšte ni ne primećujemo. Evo nekoliko primera:

  1. Izgovaranje azbuke ili abecede – kada to radite, verovatno traje nekoliko sekundi. Ne morate uopšte svesno da razmišljate dok nabrajate redom sva slova azbuke ili abecede. Ipak, kada bi ste trebali da izgovorite samo pola azbuke ili abecede od pozadi, i to svako drugo slovo…trebalo bi vam znatno više vremena i morali bi ste da se tome svesno posvetite.
  2. Jednostavne matematičke operacije – koliko je  2 +2 = ?, 4 + 4 = ? , 2 x 2 = ?, 5 x 5 = ? verovatno rešenja imate vrlo brzo i to bez posebnog razmišljanja. Upravo jer su ta rešenja smeštena u podsvesnom umu za slučaj kad vam budu zatrebala. A sada izračunajte sledeće: 86 x 374 = ? Ovo već morate da uradite svesno.
  3. Češanje nosa ili kijanje – da li morate da razmislite pre toga ”Svrbi me nos…trebalo bi da ga počešem…podižem sada svoju ruku do nosa…stavljam svoj kažiprst na nos…češem se pokretima prsta gore…dole…sada vraćam svoj kažiprts nazad”… ili ovo radite automatski, nekada čak i nesvesni da ste se počešali ili kinuli.
  4. Kucanje po tastaturi – mnogi ljudi kucaju skoro jednako brzo kao što čitaju. Deluje kao da vaši prsti imaju svoj sopstveni um i znaju gde se koje slovo na tastaturi nalazi .
  5. Pamćenje vašeg broja telefona ili datuma rođenja – pomislite samo na to koliko brzo izgovorite vaš broj telefona ili datum rođenja…jer su urezani u vašu podsvest…a sada pomislite koliko brzo možete da se setite brojeva telefona vaših prijatelja i njihovih datuma rođenja…

Podsvesni um, poput kompjutera, može svesno da prosuđuje i zaključuje čak i bez zadatih informacija i detalja. Ona to radi na osnovu šifrovanja uzoraka, oslanjajući se na prethodna iskustva, koristeći prečice i tragove.

Evo jednog zanimljivog primera koji će vam pomoći da razumete neke od najznačajnijih sposobnosti podsvesnog uma. Pročitajte sledeći pasus i uočite kako um odmah shvata stvari:

”Všaem pdosvensom umu su toiklo ponztae reči koje urpavo čtiate da mžoe da ih perzopna čak iako nisu naipasne pranivlo. Sve dok su pvro i psoldejne slovo na svom msetu, vi mžoete svhatiti zanečnje savke reči bez ptobere da geltade u svako pjoedničano slovo. ”

Dakle, vi ne čitate svako slovo prilikom čitanja. Vaš um ima sposobnost da klizi preko reči i zaključi šta ona znači.

Podsvest nije sposobna da bilo šta dovede u sumnju, odnosno nije u stanju da se bilo čemu suprotstavi.

Upravo iz tog razloga hipnoterapija je proces u toku koga se terapeut obraća vašoj podsvesti, koristeći isključivo pozitivne I afirmativne sugestije, koje je klijent sam izabrao I koje upućuju na pozitivno ponašanje I pozitivna uverenja, zbog kojih je klijent I došao na terapiju.

Čudotvorne sile podsvesti postojale su i pre nego što smo se svi mi rodili, pre bilo kakve vere, čak i pre nastanka sveta. Večne istine i principi prethode svim religijama. Polazeći upravo od takvog stava, hipnoterapija vam omogućava da ovladate promenom koja će izlečiti vaše mentalne i fizičke rane, odagnati strah, ukinuti siromaštvo, neuspeh, bedu i osujećenost. Potrebno je samo da se duhovno i emocionalno sjedinite sa sopstvenim pozitivnim željama, stvaralačka sila vaše podsvesti odmah će stupiti u akciju. Nemojte oklevati, počnite odmah, sada, neka se i u vašem životu događaju čuda! Budite uporni, ne odustajte, trudite se sve dok konačno i u vašem životu ne svane zora i sve senke zauvek nestanu!