Showing 5 Result(s)

UVERENJA – dobre sluge i loši gospodari

Sa skoro svim svojim klijentima se u nekom trenutku dotaknem pitanja uverenja. Bilo da radimo na ciljevima, strahovima, unapređenju odnosa, jačanju samopouzdanja, ili na nečemu drugom, iza svega toga stoji jedno ili više uverenja, koje ta osoba doživljava kao istinu. Kroz koučing proces najpre zajedno radimo na osvešćivanju nesvesnih uverenja, a zatim nastavkom koučing procesa …

Povratak sebi

U prethodnom broju SENSE naša saradnica Ana Rodić je pisala o ponašanju ženomrzaca, načinima njihove manipulacije i zlostavljanja, o tome šta žene drži u ovoj zamci i kako muškarci nauče da mrze žene, bazirano na knjizi  ’’Muškarci koji mrze žene, i žene koje ih vole’’, dr Susan Forward i Joan Torres. U ovom tekstu ću …

Moć podsvesti

“Ako ne osvestimo naše podsvesno, ono će uvek upravljati našim životima” Karl Gustav Jung. Svako od nas poseduje samo jedan um, koji međutim, ima dva različita svojstva. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obeležjima. Dve funkcije Ijudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, “svest” …