Ista akcija = ista reakcija

Možda vam se ponavljaju neke neželjene situacije u životu? Kako na njih reagujete? Svaki put isto ili menjate pristup?

Postoji jedna izuzetno jednostavna “formula” koja ukazuje na nešto tako očigledno :

D (događaj) + O (naš odgovor na D) = I (ishod)

Ukoliko ne možete da utičete na Dogadjaj, ono na šta sasvim sigurno možete je na vaš Odgovor na taj Događaj.

To je zapravo jedino nad čim mi u našem životu imamo kontrolu – naše misli i naše reakcije u skladu sa tim. Posledično, time utičemo i na sopstvene emocije.

Ako želite da promenite ishod ili vašu trenutnu realnost, promenite svoj stav/ odgovor/misao/ponašanje u odnosu na ono što vam se događa. Sve ostalo je van naše kontrole.

Ponekad, kada ste zbunjeni i ne znate šta bi ste novo mogli uraditi, probajte da postavite neko pitanje, sebi ili sagovorniku, ukoliko ga ima u datoj situaciji.

Pitanja su zlatan ključ za otvaranje novih mogućnosti i spoznaja koje vode novim reakcijama.

Ako vam je na tom putu potrebna podrška, javite se, niste sami.