“Ako ne osvestimo naše podsvesno, ono će uvek upravljati našim životima” Karl Gustav Jung.

Svako od nas poseduje samo jedan um, koji međutim, ima dva različita svojstva. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obeležjima. Dve funkcije Ijudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, “svest” i “podsvest”.

U cilju boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma, zamislite da um predstavlja vrt. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto sadi (misli). Ono što ste zasejali u podsvesti, požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljašnjim svetom.  Sadite li bez prestanka čudesne semenke (misli) u baštu svog uma, dočekaćete najbogatiju od svih žetvi. Podsvest se može uporediti sa tlom na kome rastu sve vrste biljaka, kako dobre tako i loše. Neko žanje plodove, a neko korov. Svaka misao je, dakle, uzrok, a sve ostalo je samo posledica. Upravo zbog toga je nužno da povedete računa o svojim mislima i postarate se da izazivaju poželjne posledice.

Veliki deo našeg ponašanja je nesvestan, pokrenut podsvesnim obrascima razmišljanja. Ti obrasci najčešće su nastali u detinjstvu. Formirani su bez učešća naše svesti i nije redak slučaj da kao odrasle osobe ne umemo ni da ih otkrijemo, a kamoli povežemo sa određenim neželjenim ponašanjem. To su sve one situacije u kojima pomislite: “Ne znam zašto sam ovo opet uradio/la?! To kao da nisam ja, kao da neka viša sila upravlja mnome!”

KLJUČNE RAZLIKE SVESTI I PODSVESTI I NAČIN DELOVANJA

Sledeći primer ilustruje glavne razlike između svesti i podsvesti. Svest ima ulogu kapetana koji se nalazi na komandnom mostu broda. On upravlja brodom i izdaje zapovesti ljudima u mašinskom odeljenju u potpalublju koji, sa svoje strane, nadziru kotlove, instrumente i ostalu opremu. Ljudi u potpalublju ne znaju kuda brod plovi, već jednostavno izvršavaju dobijena naređenja. Ukoliko kapetan pogrešno protumači podatke na kompasu, sekstantu ili geografskoj karti pa izda pogrešnu zapovest, mašinci iz potpalublja će slepo krenuti ka stenama. Dakle, oni mu se povinuju jer im je nadređen. Zapovesti se izvršavaju bez pogovora, članovi posade ne diskutuju s kapetanom o ispravnosti naređenja. Kapetan je gospodar broda i njegova reč je zakon. Slično tome, vaša svest je kapetan i gospodar vašeg sopstvenog broda oličenog u vašem telu, sredini kojoj se krećete i poslovima kojima se bavite. Podsvest dobija naređenja koja joj izdajete na osnovu onoga u šta vaša svest veruje i prihvata kao istinito. 

Svest je dakle deo uma koji razmišlja, njoj pripada aktivnost opredeljivanja, vršenja izbora. Na primer, birate knjige koje ćete čitati, mesto u kome ćete stanovati, šta ćete danas ručati. Dakle, svest donosi odluke. Svesni um predstavlja samo 5% našeg sveukupnog uma. Da bi ste napravili neku pozitivnu promenu, potrebno je da budete svesni potrebe za promenom, motivisani da se promenite i da verujete u ostvarivost svog cilja.

S druge strane, vaše srce radi automatski, bez uplitanja svesti, što isto važi i za proces varenja, krvotoka ili disanja. Navedeni procesi su nezavisni od svesti. Kao što je već rečeno, podsvest usvaja sve ono što joj se nameće, odnosno ono u šta svest veruje. Podsvest ne razmišlja, ne dovodi u sumnju niti se upušta u rasprave. Vrlo je slična zemlji koja prihvata svako seme, bilo ono dobro ili loše. Samo su misli delatne i, u skladu sa iznetim primerom mogu se poistovetiti sa semenom. Negativne, razorne misli imaju isti učinak i u podsvesti i, nakon nekog vremena, uvek se pojavljuju kao odgovarajući doživljaj.

Imajte na umu da se podsvest ne bavi prosuđivanjem toga jesu li vaše misli dobre ili loše, istinite ili lažne već isključivo reaguje prema prirodi nametnutih joj misli. Ukoliko, na primer, neku činjenicu svesno prihvatite kao istinitu iako je lažna, vaša će je podsvest prihvatiti kao istinitu i potruditi se da ostvari njoj odgovarajući rezultat.

Podsvesni um skladišti našu dugoročnu memoriju, što predstavlja oko 95% naše ukupne memorije. Sposoban je da obavlja više zadataka i radnji u isto vreme, ne procenjuje, ne kritikuje, ne analizira, niti odbacuje. Podsvest je lišena svake emocije i svesnosti. Ne poseduje apsolutno nikakav smisao za humor i sve shvata bukvalno. Ona je takođe naivna i nevina i nalazi se na mentalnom nivou četvorogodišnjeg deteta. Želi da nam pomogne na najbolji mogući način, ali to nekada ne bude adekvatno, imajući u vidu iskustvo i znanje deteta tog uzrasta.

Znate li koliko je naša podsvest snažna?

Što pre shvatimo snagu naše podsvesti, to ćemo pre učiniti napredak u našem životu. Podsvest deluje nezavisno od naše volje. Onaj ko misli da njime ne vlada podsvest, u velikoj je zabludi. Precenio je sebe, a podcenio podsvest. Svi programi koje smo stekli tokom života uskladišteni su upravo u podsvesti. Svako iskustvo koje iskusimo, a posebno u periodu do 7. godine života, stvara određenu emotivnu reakciju. Samo oko 10% te emotivne reakcije se sprovodi na svesnom nivou, a oko 90% je reakcija koja je praćena hemijskim procesima u organizmu i koja se ’’skladišti’’ u našoj podsvesti. Nikada se ne gubi. Na nju možemo zaboraviti na svesnom nivou, ali svaka od naših emotivnih reakcija na neko iskustvo zauvek ostaje pohranjena u našoj podsvesti. Svaki put kada nam se u životu ponovi isto ili slično iskustvo koje smo bar jednom doživeli, naš organizam reaguje na isti način, zahvaljujući zapamćenoj hemijskoj rekaciji, koja se onda ponavlja. Tako mi vremenom određena iskustva etiketiramo, na njih isto reagujemo, i tako se stvaraju programi. Ti programi određuju naš identitet. To su one situacije kada nešto odlučite da uradite na svesnom nivou, recimo da prestanete da jedete slatkiše, ili da kontrolišete svoj bes, ali jednostavno vam to ne uspeva. Osećate kao da vas vodi nešto jače od vas. Kao da ne možete da kontrolišete sebe i svoje reakcije. Tada su na delu podsvesni programi.

Svako, pa i vi, može naučiti da spozna sadržaj sopstvene podsvesti i da ga menja. U meri u kojoj vam pođe za rukom da spoznate njene principe i primenite ih u praksi, dobićete očekivane i željene rezultate.

Jedna od najefikasnijih metoda kojom se dopire do sadržaja ljudske podsvesti i menjaju se njeni obrasci, ukoliko nam nisu korisni i ako nam narušavaju kvalitet života, jeste HIPNOTERAPIJA.

Kroz proces HIPNOTERAPIJE omogućavate svom podsvesnom umu da usvaja sugestije koje vam upućuje terapeut. To su pozitivne, vrlo konkretne sugestije, koje vam hipnoterapeut upućuje u vidu terapeutskog teksta, dok se nalazite u stanju hipnoze koje znači izuzetnu mentalnu i fizičku opuštenost. Sugestije su individualno formulisane, nakon vaše konsultacije sa hipnoterapeutom, i odnose se na ponašanje koje želite da ostvarite i na pozitivna uverenja koja će uticati pokretački na vas.

Mozak ne prepoznaje razliku između zamišljanja nečega i doživljavanja tog istog. Naučna istraživanja su dokazala da je fiziološka reakcija tela potpuno ista u situacijama kada nešto zamišljamo i kada nam se to dešava u fizičkoj realnosti. Dakle, u toku hipnoterapeutske seanse vi ćete DOŽIVLJAVATI željeno iskustvo, i na taj način ćete se vremenom ”programirati” na nove obrasce.

Po čemu da prepoznate da nesvesni obrasci rukovode vašim ponašanjem:

  • Ponavljaju vam se neki modeli ponašanja koji vam narušavaju kvalitet života, a bez učešća voljnog momenta.
  • Imate nekorisna uverenja zbog kojih ne možete da napredujete, ali ne možete da ih osvestite.
  • Imate nekorisna uverenja zbog koji ne možete da napredujete, osvestili ste ih i mnogo puta pokušali da ih promenite, ali neuspešno.

Možda vam je svega toga dosta i želite nešto da promenite, ali postoje određene prepreke u tom vašem nastojanju:

Prepreke na putu svesne promene neželjenih podsvesnih obrazaca razmišljanja ili  neželjenog ponašanja:
1. Ne verujete da je tako nešto moguće.
2. Ne verujete da ste VI sposobni i spremni za takvu promenu.
3. Plašite se neizvesnosti posledica takve promene.
4. Niste nikad do sad razmišljali o tome.
5. Ne razumete sam proces promene nekorisnih uverenja i neželjenih obrazaca ponašanja.

”Poznavanje procesa prožimanja svesti i podsvesti omogućiće vam da preobrazite svoj život. Da bi se promenile posledice, valja promeniti uzroke. Većina se upinje da izmeni posledice, baveći se isključivo tim posledicama. Samo uklanjanjem uzroka moguće je prevazići neslogu, zabunu, nemaštinu, ograničenost bilo koje vrste. Uzrok je način na koji koristite sopstveni svet, odnosno, način na koji razmišljate i stvarate mentalne slike.” – Džozef Marfi

Ukoliko ste spremni na promenu, zakažite svoju BESPLATNU konsultaciju i saznajte nešto više o HIPNOTERAPIJI kojom se postižu promene podsvesnih nekorisnih obrazaca razmišljanja i neželjenog ponašanja. Čekam vas sa radošću i ljubavlju. Nikada nije kasno da počnete da sejete misli mira, sreće, dobrote i napretka. Razmišljajte mirno, usredsredite se na istinske vrednosti i usvojite ih kao deo svesti.

Za sva pitanja i za zakazivanje individualnih sesija možete mi se obratiti na ana.rodic.coach@gmail.com

Tekst je objavljen u časopisu ”SENSA”, februar 2020.