ŠTA ĆETE VI DOBITI KORIŠĆENJEM USLUGA COACHINGA

 • Razjasnićete stanje u kome se trenutno nalazite, kao i buduće željeno stanje
 • Naučićete da postavljate svoje ciljeve I da preuzimate odgovornost za njihovo postizanje

Dobiićete podršku za sledeće:

 • Da prepoznate šanse za novi početak ili za promenu postojeće situacije na ličnom, porodičnom, partnerskom ili poslovnom planu
 • Da pronađete odgovore na Vaša pitanja
 • Da otkrijete nova rešenja i ideje
 • Da Vašoj deci budete primer osobe u koju želite da odraste
 • Da kreirate za sebe podržavajuća uverenja
 • Da prevaziđete stare obrasce ponašanja

Ostvarićete višestruke uvide u:

 • svoje resurse koji su Vam potrebni za ostvarenje cilja
 • vrednosti kojima težite
 • postojeća ograničavajuća uverenja / obrasce ponašanja

Unapredićete:

 • komunikaciju sa sobom i svojim okruženjem
 • proces donošenja odluka i motivacije

Možda osećate da je vreme da nešto promenite u svom životu, ali nemate dovoljno hrabrosti, istrajnosti i snage? I onda nastavljate svojim utabanim stazama realnosti, ophrvani teretom svakodnevnih obaveza.

Ili, možda verujete da niste dovoljno sposobni, dobri, istrajni, vredni ljubavi I pažnje?

Ne znate tačno gde bi ste otišli i šta bi ste sada radili. Samo osećate da ste jako, jako umorni…

Toliko obaveza, toliko uloga…Teret Vam se nekad učini prevelik…

Možda ste zarobljeni na poslu od koga vam je muka i koga mrzite, jer je sigurnost jedini končić koji vas drži za to mesto? Šta je sa vašim doprinosom, povezanošću, mogućnošću za razvoj, sa raznovrsnošću koju vam taj posao nudi?…Ponedeljak ujutru je za vas noćna mora…

Možda se najveći deo vremena osećate tužno, frustrirano, dezorijentisano, uskraćeno, bez svrhe?

Možda ste ‘’zaglavljeni’’ u procesu donošenja neke važne odluke, ne vidite izlaz, osećate kao da ste klackalici odluka da li otići ili ostati i istrajati bez obzira što vam je teško? Ne možete da izađete iz ‘’crno-belog’’ okvira razmišljanja – uvek vidite samo dve ‘’ili – ili’’ opcije?

Ili se nalazite u braku u kome plačete kad vas niko ne vidi? Osećate li i dalje povezanost i ljubav? Možda nemate više prostora za lični rast i razvoj, a uz to se izgubio i osećaj vašeg ličnog značaja.

Da li ste ste postali nezadovoljni u prijateljstvu koje jako dugo traje, ali se mnogo toga promenilo u medjuvremenu. Šta se izgubilo? Koja vaša potreba više nije zadovoljena?

Verovatno imate do sad neostvareni san, od koga Vam srce zatreperi kad pomislite da ga ostvarujete? Od pomisli na koga vam oči zasijaju. I osmeh vam se razlije licem. Ali ga i dalje samo sanjate. Znate li za čime ljudi najviše žale na kraju svog života? Ne za onim što su uradili pa pogrešili, već za onim što su želeli ali nikada nisu pokušali!

Možda se loše razumete sa rođenom decom ili roditeljima, a ne znate ni razlog ni način da to promenite?

Da li možda nosite teret krivice zbog nečega što ste uradili ili niste I ne umete da oprostite sebi?

Ili mnogo toga u životu radite samo zato što morate, iako osećate da se gušite?

Osećate da i ovo može i treba drugačije. Dajte sebi dozvolu da poverujete u to da vaš život može da bude mnogo bolji nego danas.

Ukratko, moj poziv kao coacha je da Vam pomognem i podržim Vas u tome da:
 • umanjite ili otklonite nezadovoljstvo,
 • prevaziđete problem koji Vas muči,
 • ostvarite svoj cilj,
 • postanete zadovoljniji svojim životom,
 • budete bolji i uspešniji u onome što je za Vas važno.

ŠTA JE COACHING?

Coaching je razvojni i integrativni proces u kome, uz pomoć i podršku coacha, osvetljavate stanje u kome se nalazite trenutno, definišete u kom pravcu želite da idete, šta Vas u tome sprečava i kako na najbolji mogući način da dođete do svog cilja. Sve to uz upoznavanje i razvoj Vaših poznatih, i otkrivanje do tad neotkrivenih, resursa i sposobnosti.

U toku coaching procesa se ciljano radi na poboljšanju neželjenog ponašanja, primenom određenih pitanja i posebno dizajniranih modela i tehnika. U najvećoj meri coaching proces se oslanja na tehnike i metode iz NLP metodologije (Neuro Lingvističko programiranje), vodeće svetske metodologije iz oblasti ličnog razvoja. NLP modeli, metode i tehnike pomažu u otkrivanju I razvoju Vaših potencijala, upoznaju Vas sa Vašim podsvesnim procesima, I pomažu Vam da Vaše ponašanje usmeriite I korigujete na način koji će Vam omogućiti veći uspeh, zadovoljstvo I bolju komunikaciju, unaprediti proces donošenja odluka.

Coaching metode su više orijentisane ka rešenjima nego ka problemima. Sam proces se prilagođava individualno svakom klijentu, pružajući mu podršku za ostvarenje na ličnom, porodičnom, poslovnom ili partnerskom planu.

O temi i intenzitetu coachinga odlučuje sam klijent, čija spremnost na rad i promenu je osnovni preduslov za pozitivne rezultate coaching procesa. O tome se razgovara na uvodnoj, besplatnoj sesiji, u toku koje se klijent i coach međusobno predstavljaju, kada se klijent bliže upoznaje sa osnovnim principima coachinga i metodologijom rada i kada zajednički sa coach-om donosi odluku da li će I na koji način nastaviti rad zajedno.

NA ČEMU JE FOKUS?

 • Na REŠENJE – umesto na iskustva iz prošlosti ili razloge za trenutno nezadovoljstvo.
 • Na KLIJENTA – poverenje se ukazuje Vašim unutrašnjim resursima i veštinama poštujući Vaše planove i ciljeve. Coaching je zona gde se ne savetuje, već podržava.
 • Na AKCIJU – sprovodi se kreativno osmišljenim koracima, koji vode ka fundamentalnim promenama u stavu, ponašanju i formiranju Vaših novih navika.

KO JE COACH I ŠTA OD NJEGA DA OČEKUJETE?

Coach je pre svega osoba koja voli ljude, kojoj je stalo da ostvarite željenu promenu i da postanete bolja i zadovoljnija osoba nego što ste bili ranije.

Uloga coacha je višestruka:

 • pažljivo Vas sluša, i što je još važnije, čuje o čemu govorite
 • pruža Vam podršku na putu ličnog razvoja
 • motiviše Vas i daje Vam ‘’vetar u leđa’’, posebno u situacijama kada sumnjate u sebe i svoje sposobnosti
 • pokreće Vas na akciju
 • postavlja ciljana pitanja, ponekad provokativna, sve u cilju da sami dođete do pravog odgovora, onog koji predstavlja rešenje za Vašu situaciju
 • ohrabuje Vas I usmerava u pravcu ostvarenja željenog cilja
 • gradi sa Vama odnos zasnovan na poverenju
 • pomaže Vam da steknete nove uvide u postojećim situacijama i time promenite način delovanja

Šta coach ne radi:

 • ne procenjuje Vas i ne osuđuje
 • ne donosi odluke u Vaše ime
 • ne daje savete
 • ne zadržava se na problemu
 • ne bavi se terapeutskim radom

U čemu je razlika između coaching i ostalih metodologija ličnog razvoja?

Coaching vs mentoring: U mentorstvu osoba koja je mentor prenosi određena znanja, veštine ili iskustva mlađoj i manje iskusnoj osobi. Mentor je osoba koja bi trebalo da zna odgovore na postavljena pitanja, dok je u coaching obrnut pravac pitanja: coach je taj koji pita a klijent zna odgovore.

Coaching vs konsalting: Konsalting se odnosi na davanje saveta i preporuka korišćenjem lične ekspertize u određenoj oblasti; uglavnom se radi sa celom firmom ili sa njenim delovima, dok je coaching process koji podrazumeva prvenstveno rad sa pojedincima, bez davanja saveta i preporuka.

Coaching vs psihoterapija: Psihoterapija je usmerena na tretman poremećaja u ponašanju zbog mentalnog oboljenja ili bilo kog drugog stanja, korišćenjem psiholoških metoda i tehnika. Uglavnom je usmerena na problem i prošlost, za razliku od coaching gde je fokus na ciljevima i na budućnosti.

Coaching vs trening: Trening je baziran na prenošenju veština, nastavi i podučavanju, kroz koje se osobe obučavaju novim veštinama ili znanjima. Iako coaching proces uključuje pomenuto, suština coaching procesa je u tome da, postavljanjem pitanja I primenom određenih metoda i tehnika, osoba se podstiče da sama da odgovore na svoja pitanja,a sve u cilju postizanja progresa.

KAKO IZGLEDA JEDNA COACHING SESIJA SA MNOM?

Za početak, porukom na e-mail ana.rodic.coach@gmail.com zakažete svoju besplatnu konsultaciju, koja traje oko 30 minuta. Tom prilikom ja vas upoznajem sa osnovnim načinom rada i sa osnovnim principima coachinga, a vi mene sa svojom temom zbog koje ste mi se obratili.

Ukoliko obostrano procenimo da odgovaramo jedno drugom za saradnju, zakazujemo prvu plaćenu sesiju, koja se može održati online (u tom slučaju cena jedne sesije je 30 EUR) ili uživo, u prostoru (u tom slučaju cena jedne sesije je 35 EUR) i koja traje sat vremena.

U toku te sesije vodimo dubinski razgovor, u kome uglavnom vi pričate, a ja slušam i postavljam pitanja. Ta pitanja, ciljana i sa svrhom, vama pomažu da osvestite neke nesvesne obrasce ili uverenja, da vidite situaciju iz drugog ugla, da uvidite nešto što niste mogli sami, da otvorite prostor za nove mogućnosti. Pored toga, radimo razne vežbe vizualizacije, energetskog uravnoteženja, unapređenja komunikacije, i svega drugog što procenim da je vama potrebno u konkretnoj situaciji.

Nakon završene sesije, sumiramo utiske, vi iznesete svoju ocenu korisnosti urađenog, ja vam dam zadatak na kome treba da radite do sledeće sesije, koju tom prilikom i zakazujemo.

Ukupan broj sesija koje ćemo održati je individualan, i zavisi od mnogo faktora: od teme sa kojom ste došli, od vaših otpora i spremnosti na prihvatanje i promenu, od jačine vaših ograničavajućih uverenja i strahova, od izazovnosti cilja koji postavljate, od podrške okruženja u kome živite, itd.

Najčešće minimalan broj sesija sa kojom možete postići vidljive efekte na jednoj temi je od 3 do 5 sesija.

Vremenom možete menjati teme, i možete imati potrebu za kontinuiranom motivacijom, što je stvar vaše lične preferencije i od vas zavisi i izbor teme i dužina perioda saradnje.

RAZGOVORI U PRIRODI

Sa dolaskom svakog proleća, započinju naši coaching razgovori u prirodi!

Zamislite kako je opuštajuće otvoriti srce, dušu i um u prirodi, dok ste povezani sa prirodom, osećajući dašak vetra u kosi, zrake sunca koji vas miluju po koži i dok čujete umilni cvrkut ptica.

Um, telo i duh su neraskidivo povezani… i dok osećate kako se vaše telo opušta u okrilju šume, ili u blizini vode, dopusite sebi da kroz coaching razgovor dobijete odgovore na svoja pitanja, rešite neke dugo nerešive nedoumice, donesete neku odluku za koju se već dugo dvoumite.

Javite mi se i izaberite svoje mesto u prirodi da uz moju podršku lakše i možda kraćim putem dođete do svog cilja.