Problemi u partnerskim odnosima su jedna od sve češćih tema sa kojom mi se javljaju klijenti, i to skoro uvek žene. Ovo nije iz razloga što muškarci nemaju takvu vrstu problema, već stoga što nisu otvoreni da razgovaraju o emocijama, često se toga stide, misle da im je to ’’ispod muške časti’’, a neretko i negiraju postojanje problema.

Primetila sam da je jedan od osnovnih uzroka konflikata i nerazumevanja u partnerskim vezama prebacivanje krivice na drugu stranu, i nespremnost da se preuzme odgovornost za svoj udeo u problemu. I sve dok se to ne promeni, dok svako ponaosob ne preuzme svoj deo odgovornosti za svoje reči i postupke, neće se promeniti ni postojeći problemi u vezi.

Ne možete promeniti partnera ako on na to nije spreman i ako ni ne shvata potrebu za promenom.

Ostaje vam tada jedino da radom na sebi i promenom sebe pokušate da utičete na situaciju kojom ste nezadovoljne u partnerskom odnosu.

NIJE FER!

’’Ali to nije fer’’, možda će pomisliti ili reći neka od vas. ’’Zašto samo ja da se menjam, večito ja da preduzimam inicijativu, a on ni prstom da mrdne?’’ Ove reči sam čula i od nekih svojih klijentkinja koje su dolazile nezadovoljne odnosom u vezi.

Prvo pitanje koje im postavim nakon što čujem iskaz nezadovoljstva u stilu ’’Kalimera’’, jeste:

’’Da li TI želiš i dalje da budeš u toj vezi?’’

U zavisnosti od odgovora, razgovor može teći daljim tokom:

 1. slučaj – Odgovor na moje pitanje je ’’Da, ja i dalje želim da održimo našu vezu’’.

Neka od pitanja koja tada postavljam klijentkinjama, a na koja i vi možete dati odgovore sebi, ako ste se pronašle u ovom scenariju, su sledeća:

 • Šta je ono što TI možeš da uradiš kako bi nešto promenila?
 • Kada si poslednji put obratila pažnju na njegove dobre strane, vrline, prednosti i koje su?
 • Koliko i kakav je tvoj uticaj na probleme koje imate?
 • Kako se ti odnosiš sama prema sebi?
 • Šta oboje dobijate unapređenjem odnosa i nastavkom zdravije veze?
 • Slučaj – Odgovor na moje pitanje je ’’Ne znam, nisam sigurna da li i dalje želim da budem u toj vezi’’.

Neka od pitanja koja tada postavljam klijentkinjama, a na koja i vi možete dati odgovore sebi, ako ste se pronašle u ovom scenariju, su sledeća:

 • Kako se najčešće osećaš u toj vezi?
 • Da li su u toj vezi zadovoljene tvoje sledeće potrebe: za ljubavlju, sigurnošću, poštovanjem, sopstvenim rastom i razvojem, za raznovrsnošću, za priznanjem i pripadanjem?
 • Da li ti nedostaje još neka informacija, ili nekih imaš previše, kako bi mogla da doneseš odluku?
 • Kako se osećaš kada sebe zamisliš u toj vezi za 5 i 10 godina, a kako kada zamisliš da si iz nje izašla?
 • Slučaj – Odgovor na moje pitanje je ’’Ne, želim da prekinem tu vezu, ali ne znam kako’’.

Neka od pitanja koja tada postavljam klijentkinjama, a na koja i vi možete dati odgovore sebi, ako ste se pronašle u ovom scenariju, su sledeća:

 • Šta te još uvek drži u toj vezi? Koji su skriveni benefiti ostajanja u vezi?
 • Čega se plašiš da može da se dogodi ako odeš?
 • Šta je to najgore što misliš da može da se desi ako odeš?
 • Koju ’’cenu’’ plaćaš što si još uvek u toj vezi, a koju tek možeš da platiš?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Možda ste kroz ove primere primetile da je usmerenje samo na jednu osobu – onu koja priznala problem, odlučila da nešto promeni tim povodom, i započela akciju te promene. Važno je da znate da to što ste odlučile da nešto uradite vi lično, ne osigurava unapređenje odnosa u vezi, jer dvoje vas je. Međutim, promena jedne osobe u vezi povećava čansu da se promeni situacija, a samim tim da i ponašanje, razmišljanje i emocije partnera budu promenjene, kao reakcija na vašu akciju.

KAKO PROMENA JEDNE OSOBE U VEZI UTIČE NA DRUGU?

Svaki partner u vezu donosi pun ’’kofer’’ svojih ’’stvari’’: sopstvena iskustva, uverenja, strahove, namere, želje, ciljeve, očekivanja, karakter, itd. Svaka od tih ’’stvari’’ iz oba kofera, izuzetno utiče na kvalitet i karakteristike odnosa između partnera. Ukoliko shvatite da vam stanje u vezi ne odgovara i da nešto želite da promenite, otvorite svoj ’’kofer’’ i pozabavite se njegovim sadržajem.

Navešću neke od primera:

Ukoliko ste u vezu uneli svoje uverenje ’’Svi muškarci prevaranti i sigurno će me povrediti’’, vaše stav prema partneru će biti rezervisan, videćete u njemu uglavnom osobine koje potkrepljuju ovo vaše uverenje, način na koji mu se obraćate i ponašate će mu slati poruku da mu ne verujete, možda ćete mu to i eksplicitno reći, i samim tim, on neće biti iskren i otvoren prema vama, možda će biti i grub, što će potvrditi i ojačati vaše uverenje.

Način na koji možete promeniti situaciju u vezi jeste da promenite svoje ograničavajuće uverenje i zamenite ga podržavajućim, a koje u osnovi sadrži poverenje prema partneru i šansu da ga upoznate kao individuu, a ne kao deo grupe koju ste generalizovano osudili unapred. To će učiniti da vaše ponašanje ali i energija i neverbalna komunikacija bude ’’mekša’’, da mu se obraćate sa poštovanjem i uvažavanjem jer mu verujete. Neminovno je da  će partner pokazati određenu reakciju na ovakvo vaše promenjeno ponašanje i da će veza krenuti drugim tokom. Ukoliko se to ipak ne dogodi, znaćete da ste učinili nešto dobro za sebe i da taj partner ipak nije osoba koju želite u svom životu.

Ili, ukoliko je jedna od ’’stvari’’ iz vašeg kofera strah od samoće, vaše ponašanje će verovatno biti takvo da guši partnera, možda ćete biti i posesivni i nemati poverenja u partnera želeći očajnički da ostane uz vas. On će se tome opirati, možda vremenom udaljavati i zahladneti svoj odnos, što će dodatno podgrejati vaš strah. Promena koja bi mogla da utiče na unapređenje odnosa u vezi u ovom slučaju treba da potekne od vašeg odnosa sa svoji strahom, ispitivanjem uzroka, povezivanjem sa posledicom i shvatanjem čega se to najviše plašite i zbog čega. Rezultat može biti vaš drugačiji odnos prema svom strahu, opuštenije stanje, relaksiraniji odnos prema partneru, što najčešće dovodi i do njegove pozitivne reakcije kao odgovora na vašu preduzetu akciju. I ovde naglašavam, kao i u prethodnom primeru, ukoliko se to ipak ne dogodi (partner ne odreaguje na vašu promenu), znaćete da ste učinili nešto dobro za sebe i da taj partner ipak nije osoba koju želite u svom životu.

Takođe, još jedna ’’opasna stvar’’ iz kofera jesu očekivanja. Neminovno je da u vezi imate određena očekivanja od partnera i dinamike veze, samo je pitanje na čemu su ona bazirana: da li na realnosti ili na vašem doživljaju realnosti. Ukoliko se često osećate razočarano, izdano, nedovoljno uvaženo u vezi, možda je vreme da preispitate i promenite svoju percepciju postojeće realnosti, čime ćete svakako promeniti svoje ponašanje, a očekivano i partnerovo.

Partnerski odnosi su svakako izuzetno kompleksna tema i svaka veza je priča za sebe.

Ukoliko imate izazove u pogledu partnerskih odnosa i shvatate da ne možete same da se nosite sa tim, javite mi se da vas podržim i pomognem vam, kao što sam već desetinama klijentkinja do sada. I obavezno ponesite svoj ’’kofer’’, da se pozabavimo njegovim sadržajem.

Tekst objavljen u časopisu ”SENSA”, jun 2021.