Showing 1 Result(s)

Moć podsvesti

“Ako ne osvestimo naše podsvesno, ono će uvek upravljati našim životima” Karl Gustav Jung. Svako od nas poseduje samo jedan um, koji međutim, ima dva različita svojstva. Svako od pomenutih svojstava obdareno je posebnim moćima i obeležjima. Dve funkcije Ijudskog uma najčešće označavamo kao objektivni i subjektivni duh, budni i uspavani um, površinski i dubinski um, voljni i prisilni um, “svest” …