OVO JE RADIONICA ZA VAS, AKO:

  • Trenutno imate dilemu oko donošenja jedne ili više odluka .
  • Klackate se na klackalici neodlučnosti, nedovoljno spremni, hrabri ili motivisani da prevagnete na jednu stranu te klackalice na kojoj vam je već postalo muka.
  • Odlažete donošenje neke za vas važne odluke, svesni da vam život prolazi i da se vreme neće vratiti unazad.

SADRŽAJ RADIONICE:

Na ovoj radionici sa vama ću proći kroz nekoliko praktičnih vežbi, ali vam i pružiti nove uvide u sam proces donošenja odluke, što će vam pomoći u sledećem:

  • Steći ćete jasniju sliku situacije u kojoj se sada nalazite, a koja vas sputava u odlučivanju.
  • Upoznaćete se sa svojim vrednostima, uverenjima i motivima koji vas sprečavaju da prevagnete u donošenju odluke.
  • Kvalitativno i kvantitativno ćete shvatiti težinu posledica odluke za koju se dvoumite.
  • Dobićete preporuke za određene misaone procese koji će vam olakšati donošenje ove i svih budućih odluka.
  • Shvatićete kako da se usaglasite sa odlukom koju donesete i izbegnete mučno iskustvo krivice i kajanja.

Sve ove tehnike, metode i vežbe i sama sam primenjivala u svom iskustvu prilikom donošenja odluke o napuštanju korporativne karijere i izboru poziva kojim se sada bavim.Takođe, uspešno su ih primenili mnogi klijenti sa kojima već skoro tri godine radim na ovoj temi, između ostalih.Njima je uspelo da donesu odluke zbog kojih su danas zadovoljni I ispunjeni.

A vi, nemojte mi verovati, već iskusite!Lakše je uz podršku!

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Pošaljite mi email na ana.rodic.coach@gmail.com u kome ćete izraziti svoju zainteresovanost. Kada formiram grupu od najviše 5 članova (zbog kvaliteta i interaktivnosti rada), bićete obavešteni o daljim koracima. Ova radionica se trenutno održava online i cena učeća za jednu osobu je 3.000 dinara za uplate iz Srbije, odnosno 25 EUR za uplate iz inostranstva.