Ako niste zadovoljni, a nemate kontrolu nad okolnostima, šta onda?

‘’Bio jednom jedan stari farmer koji je čuvao stoku. Jednog dana njegov konj je pobegao. Kada su čuli te vesti, njegovi susedi su odmah dotrčali. ,,Kakav maler“- rekli su pokazujući saosećanje.
,,Moguće“, odgovorio je farmer.

Sledećeg jutra konj se vratio, vodeći sa sobom još tri divlja konja. ,,Pa ovo je fenomenalno“- uzviknule su komšije. ,,Moguće“, odgovorio je starac.

Kada je sutradan njegov sin pokušao da jaše jednog od divljih konja, konj ga je zbacio i sin je slomio nogu. Susedi su ponovo došli da pokažu saosećanje ,,Kakva nesreća” – rekoše. ,,Moguće“, odgovorio je farmer.

Dan kasnije, vojnici su došli u selo da prikupe mlade ljude za vojsku. Videvši da je noga njegovog sina slomljena, nisu ga odveli. Susedi su čestitali farmeru na tome kako su stvari dobro ispale.
,,Moguće“, reče farmer.’’

Prihvatite da događaji i situacije ne moraju biti sami po sebi dobri ili loši, već zavisno od konteksta i našeg doživljaja.

Tek posle određenog vremena možemo zaključiti čemu su služile i zašto su bile deo našeg iskustva.

Pomislite samo kako promenom ugla posmatranja jedne obične slike na zidu, vi stičete drugačiji utisak o njoj. Isto je i sa posmatranjem svega drugog u životu.

Zato, ako vam se sada dešava nešto za šta smatrate da je loše ili negativno, podsetite se ove priče.

Sačekajte neko vreme i verujte da postoji negde neko ko vam misli najbolje i ko vam šalje svakakve izazove koji će na kraju dovesti do nečeg dobrog za vas.

Život možemo doživeti kao kaznu ali i kao nagradu, opet često zavisno od ugla posmatranja.

Koji je vaš izbor?